שיעור צבע מונוכרום

מונו = אחד | כרום = גוון

צבע אחד נבחר על גווניו השונים.

התלמידים קיבלו הנחייה לבחור חיה ולאייר אותה בסגנון פוליגון ארט. לאחר מכן, לבחור צבע אחד על גווניו ולצבוע את החיה הנבחרת.

5 views
Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Instagram
  • Facebook Classic
  • Linkedin
  • Youtube